Att skriva a men inte b

Nu ska jag vara kryptisk och bara säga att det händer mycket nu som behöver eftertanke och handling. Så här kommer det säkerligen eka lite tomt emellanåt men något inlägg kommer nog dyka upp då och då.